Välkommen att utbilda dig till cert. aspera movement integrator.


AMS, aspera movement system, är ett system för avläsning, funktionstester och formgivning av interventioner som bygger på att kroppen är, i grunden, skapad för att gå och springa driven genom gravitationen.

Genom AMS kan du utveckla dina klienters kinestetiska förmåga och rörelsepotential genom så kallad systemisk rörelseintegrering, (SRI).

AMS bygger på samspelet och interaktionen mellan kroppens olika strukturer genom gravitationen. Systemet utgår ifrån förståelsen att kroppen är en sammanhängande enhet och att all rörelse som sker och inte sker i kroppens olika strukturer kommer att påverka hela kroppen.

AMS förklaringsmodeller utgår ifrån fotens olika rörelsemönster som sker i ett vanligt gång eller löpsteg, något som gör det enklare att se och förstå stora och komplexa skeenden i kroppen.

AMS har en arbetsmetodik som går från undersökning av komplexa samband och rörelsemönster i kroppen till effektiva interventioner och möjligheten att förändra en persons funktion i rörelse genom gravitationen.

Syftet med AMS är att jämföra personens önskemål med dess nuvarande rörelsepotential. På det sättet kan vi förstå var personen är för att sedan kunna ta den dit den vill genom systemisk rörelseintegrering.

Vad ger AMS dig?
AMS är ett system som ger dig ett enkelt och tydligt tillvägagångssätt, som stärker dig i din profession och ger dig och dina klienter mer effektiva och funktionella resultat.

Efter varje del du går kommer du att få tydliga verktyg som gör att du direkt kan börja arbeta utifrån systemet. Den tydliga arbetsmetodiken och utbildningens upplägg gör att du sakta men säkert väver in AMS i din verksamhet. Du kommer på så sätt att höja dig i din profession utan förändra den du redan är eller det du arbetar med. Du blir bara ännu bättre på det du redan gör.

Sex delar
AMS utbildningen är uppbyggd på sex delar där den första delen är förstudier som görs online via movdoo.com. Där efter följer fem fysiska träffar, om 2,5 dagar/träff. Mellan varje del görs egenstudier och uppgifter. Den avslutande delen är en examinering och certifiering.

Del 1 - Förstudier, online
Ca 30 dagar innan del två blir du tilldelad förstudiematerialet online. Materialet består av filmade föreläsningar som presenterar de grundläggande principerna och termerna inom AMS. Förstudierna lägger grunden för de kommande delarna. Läs mer...

Del 2 - Kroppsavläsning
Det första steget i en utvecklingsprocess av en person är att göra en kroppsavläsning. Kroppsavläsningen använder du för att kunna beskriva var personen är hållen i sin struktur och vart du ser potentialen att skapa förändring. Genom kroppsavläsningen lägger du grunden för hur du vill orientera personen mot bättre funktion och rörelse. Läs mer...

Del 3 - Funktionstester
Utifrån kroppsavläsningen arbetar du med funktionstester för att bekräfta eller dementera dina tidigare bedömningar och misstankar och därigenom få en tydligare bild av personens utvecklingspotential. Funktionstesterna kommer att bli det sista steget in i processen för ökad funktion, men är en ständigt återkommande komponent för att bekräfta att funktionen har förändrats. Läs mer...

Del 4 - Manual Movement Integration
Manual Movement Integration är så kallad myofascial manipuleringsteknik. Du lär dig att arbeta med bindväven i olika stretchpositioner för att förändra personens rörelseförmåga. Arbetsättet är systemiskt och individanpassat och bygger på det vi hittar i kroppsavläsning samt funktionstesterna. Läs mer...

Del 5 - Three Planes of Motion (3PM®)
Three Planes of Motion är ett rörelsesystem och en intervention som utmanar och förändrar en persons rörelseförmåga. 3PM® är skapat för alla som arbetar med rörelse och fysisk aktivitet. 3PM® ger dig uppslag och inspiration till rörelser i alla tre plan. . Läs mer...

Del 6 - Examen
Det sista tillfället är examen. Här bevisar du din kunskap för dina lärare och när de ställda kraven är nådda erhåller du din AMS certifiering och upptas i vårt register av certifierade utövare. Läs mer...


Vad säger deltagare som gått våra utbildningar?
"Som fysioterapeut, personlig tränare och Pilatesinstruktör söker jag ständigt efter nya verktyg som kan hjälpa mig att driva mina klienter/patienter framåt i deras utveckling. AMS gav mig det jag sökte!

Varje del har i sig gett mig så många nycklar, så mycket inspiration och ffa ökad kunskap.

Efter de första delanra började jag direkt kroppsavläsa och testa, både gruppdeltagare och PT-klienter. Med de manuella teknikerna öppnades ögonen för att arbeta med mjukdelar på ett helt nytt sätt. Med 3PM, som verkligen var pricken över i:et, började jag smyga in nya rörelser både i rehab- och gruppträning.

Dessa kurser går inte att jämföra med andra kurser jag gått där man efteråt inte haft en aning om hur du ska applicera innehållet i det verkliga arbetet.

Med Linus, Martins och Lenas otroliga engagemang och stora kunskap går jag med nyfikenhet, glädje, förväntan och spänning in i nästa fas i Asperas utbildningsstege. "

Catrin Andersson
Fysioterapeut, Personlig Tränare och Pilatesinstruktör
Ta del av den teoretiska grundutbildningen redan nu via movdoo.com

Ta del av våra olika webinar. Här får du kortare och kärnfulla webinar där vi dyker djupare inom vissa ämnen.


Det här är vårt utbildningsteam. Tre av Sveriges främsta inom sina professioner.

Martin Lundgren

- Movement Practitioner
- KMI Strukturell Integrering
- AiM Practitioner

Martin är erfaren manuell terapeut av djupgående behandlingar med fascian. Han binder ihop den nya kunskapen om fascian med hur detta påverkar hela kroppens struktur, funktion och rörelse.

Förutom att delge sina kunskaper på olika sätt till andra jobbar han även individuellt med att utveckla personers rörelseförmåga, prestation och få kroppen smärtfri och bli av med kroniska begränsningar.

bodyworksweden.se
@bodyworksweden

Lena Björnsdotter

- B.sc. Biomedicin (Inriktning fysisk träning)
- AiM Practitioner
- Personlig tränare

Lena har mångårig erfarenhet inom personlig träning, gruppträning samt fysträning av idrottslag.

Sedan 2011 har hon tillämpat tre-plans-rörelser och ett systemiskt tänk när det kommer till idrottsskador, stretch och träning.

Genom kroppsavläsning, förståelse för fotens inverkan på kroppen och  gångcykelanalyser hjälper hon personer med smärtproblematik, rörlighet och ökad idrottssprestation.

@beyourmovement

Linus Johansson

- Movement Practitioner
- Structural Bodyworker
- Fysioterapeut

Linus Johansson är manuell terapeut med mångårig erfarenhet kring utbildning inom rörelse och friskvård. Linus arbetar med allt från enskilda klienters funktion och hälsa till vidareutbildningar av större grupper.

Linus är skapare av flertalet träningskoncept, formgivare av träningsutrustning, författare och uppskattad föreläsare.

friskgymnasten.se
@friskgymnasten